Wat zijn NFT's?

NFT's (Non-Fungible Tokens) zijn digitale objecten die uniek en onvervangbaar zijn en worden opgeslagen op een blockchain, meestal op het Ethereum-netwerk. Elk NFT vertegenwoordigt een specifiek digitaal item, zoals een kunstwerk, muzieknummer, video of een ander soort digitaal object.

In tegenstelling tot fungibele tokens, zoals cryptocurrencies, zijn NFT's niet onderling uitwisselbaar. Dit betekent dat elk NFT een unieke identiteit heeft die niet kan worden vervangen door een ander NFT.

Een NFT wordt gecreëerd door middel van een smart contract op een blockchain en bevat informatie over de maker van het NFT, de huidige en eerdere eigenaars en andere gegevens die van belang zijn voor de authenticiteit van het digitale object.

Het bezitten van een NFT geeft de eigenaar geen rechten op het auteursrecht of de intellectuele eigendom van het digitale object zelf, maar wel het exclusieve recht om het NFT te verhandelen of te verzamelen.

Verkoop je je werk ook als NFT?

Ja, ik verkoop een deel van mijn ontwerpen als NFT. Ik breng deze uit in beperkte collecties op de marktplaats Opensea.

Waar kan ik je NFT'S bekijken?

Je kunt mijn collectie NFT's vinden via deze link https://opensea.io/0x778e6BB68D5EAC95EB86b18AeCbd32e610D274b1

What are NFT's?

"NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital objects that are unique and irreplaceable and are stored on a blockchain, usually on the Ethereum network. Each NFT represents a specific digital item, such as artwork, music, video, or another type of digital object.

Unlike fungible tokens, such as cryptocurrencies, NFTs are not interchangeable. This means that each NFT has a unique identity that cannot be replaced by another NFT.

An NFT is created through a smart contract on a blockchain and contains information about the creator of the NFT, the current and previous owners, and other data relevant to the authenticity of the digital object.

Owning an NFT does not give the owner any rights to the copyright or intellectual property of the digital object itself, but it does grant the exclusive right to trade or collect the NFT.

Do you sell your work as NFT's?

Yes, I sell part of my work as NFT's on the marketplace Opensea

Where can I buy your work as a NFT?

You can buy my work as a NFT by searching for my collection via this link https://opensea.io/0x778e6BB68D5EAC95EB86b18AeCbd32e610D274b1